Bornholm är hjärtat i Östersjön och kallas även Solskensön.

Den danska ön är belägen cirka 40 km sydost om Skåne och har drygt 40 000 invånare. Naturen och kulturen speglar Norden fast i ett mindre format.